Automatisk aske justering. Løsningen tilpasses individuelle behov og kan også tilrettes andre produkter/brancher.
search
 • Automatisk aske justering. Løsningen tilpasses individuelle behov og kan også tilrettes andre produkter/brancher.
 • NIR in-line sensor til optimering. Måler aske indhold, protein indhold og vand indhold.
 • PLC styring til styring af aktuatorer. Andre styringer er også mulig.
 • Aktuator i valgfrit antal til fysisk vending af 2-vejs ventil.

Automatisk aske justering

Automatisk aske justering, som automatisk klapper melpassager helt fra, helt til eller et sted der imellem i enten kvalitet 1 eller kvalitet 2 for at nå maksimum grænsen for aske procenten iflg. salgsaftale i det færdige mel.

Løsningen tilpasses individuelle behov og kan også tilrettes andre produkter/brancher.

Send en forespørgsel her

 

Sikkerhedspolitik (rediger med modulet Kundegenforsikring)

 

Leveringspolitik (rediger med modulet Kundegenforsikring)

 

Politik for retursendelser (rediger med modulet Kundegenforsikring)

Virkemåde:

Under produktion får en styreenhed måleresultater fra en NIR sensor in-line, som måler melets aske procent, protein indhold og vand procent i real time. En forudbestemt værdi er hentet/indtastet i styreenheden, som via klapkasser med trinløs aktuator vender klappen til henholdsvis kvalitet 1 og kvalitet 2 afhængig af den samlede aske procent. Der vil typisk være forbundet mellem 5 – 10 klapkasser, som prioriteres i en fastlagt rækkefølge f.eks. nr. 1 klappes først i eftermel, dernæst nr. 2 osv. Rækkefølgen indstilles som nr. 1 med den højeste aske procent, nr.2 med næst højeste osv. Alternativt kan rækkefølgen indstilles efter indflydelse (aske procent og kapacitet) på færdig melets aske procent.

Styreenheden videresender resultat til master styresystemet og der kan gives alarm, hvis f.eks. aske procenten stiger hurtigt, maksimum grænsen ikke kan overholdes. På samme måde som med aske procenten, kan der vælges automatisk justering efter protein indhold. Automatisk aske procent og automatisk protein indhold kan ikke køres på samme tid, da de konflikter med hinanden.

Baggrund for udviklingen af Automatisk Aske Justering:

I hvedemølleri er aske procenten en vigtig kvalitets- og udbytte faktor. Kunden stiller krav om en maksimum aske procent og virksomheden straffes økonomisk ved overskridelse. Er aske procenten for lav i forhold til kundens maksimum grænse, straffes virksomheden med for lille et udbytte i forhold til det tilladte. Aske procenten er direkte forbundet med udmalingsprocenten (udbytte). Det vil i praksis være meget bemandings krævende, at formale med en aske procent til maksimum grænsen og det vil ikke kunne gøres 100% optimalt.

Praksis i dag:

Et hvedemølleri er indrettet med flere formalingsstadier. Efter hver formalingsstadie, bliver det samlede produkt sigtet og melet bliver taget fra (melpassage). Melet fra alle formalingsstadier bliver via rør ført til en opsamlingssnegl og samlet set udgør det færdig melet. Des længere i formalingsprocessen, jo mørkere og højere aske procent. I de sidste melpassager er der mulighed for manuelt at klappe melet enten i kvalitet 1 eller kvalitet 2 afhængig af hvor høj aske procenten er. Er aske procenten for høj, klappes en melpassage i kvalitet 2 (eftermel).

Fordele ved Automatisk Aske Justering
 • Højere udbytte
 • Kontrol af beskadiget stivelse
 • Detektion af hul i sigte
 • Mindre efter behandling
 • Optimering af nøgleparametre for maksimale fortjenstmargener
 • Produktion til specifikationerne
 • Mindre opstarts variation
 • Homogen askeindhold
 • Automatisk proteinjustering er også mulig
 • Korrigerer aske indholdet ved opvandings udsving
 • Opvand efter vand% i melet, uden hensyn til aske procenten
 • Udvider formalings mulighederne
 • Mindre tab af protein, da passager med høj aske indhold, oftest indeholder et højt protein indhold

Send en forespørgsel her

AAA